- İstanbul SSK-

Okmeydanı Hastanesi Onkoloji İnşaatı