- İstanbul SSK-

Okmeydanı Hastanesi Radyoterapi İnşaatı